• Vi har fast lav frakt på 150kr på nettordre
  • Sendes alltid innen 3 virkedager
  • Sikker og enkel betaling

Code of conduct

Som en del av Åpenhetsloven ønsker vi å kartlegge våre leverandører. Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. En viktig del av dette arbeidet er å sikre at produktene og tjenestene som leveres produseres uten brudd på våre etiske retningslinjer. Dette klarer vi ikke uten deres hjelp.

Våre leverandører skal kunne gjøre rede for hvor varer bestilt av oss produseres. I tillegg til dette kan vi ønske mer informasjon om hvordan dere jobber med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 
I tråd med våre etiske retningslinjer, gjennomfører vi kartlegging i form av egenrapportering fra våre leverandører.


Vi ber dere derfor om å besvare vedlagte spørsmål i linken under og signere vedlagt Code of Conduct.