• Vi har fast lav frakt på 150kr på nettordre
  • Sendes alltid innen 3 virkedager
  • Sikker og enkel betaling

Åpenhetsloven

Hos Grønvold Maskinservice jobbes det kontinuerlig med å forberede og utvikle dagens systemer.

Gjennom åpenhetsloven skal vi bidra til åpenhet.

Det stilles strenge krav til at våre leverandører og samarbeidspartnere ikke bryter med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Grønvold Maskinservice har innarbeidet gode rutiner og utfører analyse av egen virksomhet. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger av dagens leverandører og gjennomfører samme vurdering av potensielle samarbeidspartnere og leverandører. 

Ved spørsmål om vårt arbeid må henvendelsen være skriftlig, og vi vil svare dere innen 3 uker.

Henvendelser om vårt arbeid med åpenhetsloven kan sendes til safia@gronvoldmaskin.no

Aktsomhetsvurderinger

Vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetslovens forpliktelser er forankret i styret.

For å avdekke og stanse negative konsekvenser har vi iverksatt tiltak som;

Tettere oppfølging av våre leverandører, regelmessig evaluering for å identifisere risikoer, forhindre negative konsekvenser. Redusere/begrense/stanse spontane innkjøp.

Innkjøpsavdelingen skal godkjenne alle nye leverandører før handel. Dette gjøres ved kontrollsjekk av hver enkelt. 

Vi bruker et fast oppsett som blir ettergått og oppdateres ved behov. 

Vi vurderer nøye våre innkjøp, dette gjelder spesielt ved valg av produksjonsland. 

Våre gjennomføringer av aktsomhetsvurderinger har avdekket følgende;

Det er ikke avdekket faktiske negative konsekvenser ved noen av våre leverandører og samarbeidspartnere.

Redegjørelse