• Vi har fast lav frakt på 150kr på nettordre
  • Sendes alltid innen 3 virkedager
  • Sikker og enkel betaling

Miljøpolicy for Grønvold Maskinservice AS

Vi er Miljøfyrtårnsetifisert.

Vi har forpliktet oss til å drive miljøvern på høyt nivå, med kontinuerlige forbedringer både i firma prosessene og i våre produkter.

Vi skal daglig informere, utdanne og motivere alle ansatte slik at de kan utføre sitt arbeid på en miljømessig ansvarlig måte. Spesielt med tanke på avfall og energibruk.

Skru av alle lys/pc etter endt arbeidsdag.

Vi skal aktivt påvirke våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å foreta handlinger og valg, som fremmer miljøarbeidet.

Stille miljøkrav til våre leverandører.

Vi skal daglig bestrebe oss på å redusere miljøbelastningene, gjennom å øke vår sorteringsgrad på avfall.

Vi følger kontinuerlig opp bedriftens samlet strømforbruk.

Vi vil ved utskiftning av bedriftens kjøretøy, fortrinnsvis velge EL-biler.

Vi vil benytte selv, samt tilby klimanøytral transport hvis mulig.

Vi skal kun forholde oss til leverandører som tilbyr miljøvennlig transport.

Miljømål:

Redusere/kutte ut all egen bruk av plastkanner til klargjøring/service og rep av snøfresere, gressklippere og andre bensindrevne maskiner. Det har blitt satt ut 200 L fat på gjeldene avd.

Alle lys i butikk slukkes kl 1700.

Kun bruke klimanøytral transport ved varelevering/henting.

Skifte ut alle egen kjøretøy til EL-biler.

Skiftet ut alle lamper i butikken til LED.

Skiftet ut alle utvendige lamper utvendig til LED

Øke sorteringsgraden av avfall igjennom økt sortering, miljøgruppen overvåker dette gjennom sine møter

Lage kompostbinge

Oppfordre leverandører til å redusere sin emballering av varer.

Redusere antall leverandører